Bireysel Terapi

Psikoterapi, günlük hayatımızda karşımıza çıkan sorunlarla başa çıkabilmek için ve tıkandığımız durumlarda çözüm üretmek için yardımcı olur. Sistematik ve yapılandırılmış profesyonel bir hizmet olan psikoterapi bireye kendi kaynaklarını keşfettirebilme, sorunların kökenine inebilme, kendini tanıma ve geliştirme, gerginliklerini azaltabilme, baş etme mekanizmalarını güçlendirme, v.b. konularda destek olmaya çalışır.

Psikoterapi tüm bu unsurları yerine getirebilmek için çesitli terapi ve değerlendirme yöntemlerini kullanır. Bu amaç doğrultusunda bireye fayda sağlayacak terapi yöntemi tespit edilir ve bu terapileri uygulamada yetkin psikologlar/psikiyatristler soruna en kısa sürede ve en etkin biçimde çözüm üretmeye çalışırlar.

Yetişkinlerde bireysel terapiler çesitli yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır.  Bu noktada hangi yaklaşım çerçevesinde terapinin ilerleyeceğini psikoterapist tayin eder.

Bireysel terapilerde ilk görüşme genellikle psikoterapist ve danışanın birbirleriyle güvenli bir ilişki kurmaları ve terapistin danışanı tanımaya çalışması ile geçer. İlk görüşmenin sonunda psikoterapist edindiği izlenimle terapi süreci hakkında danışanı bilgilendirir. Terapinin yaklaşık ne kadar sürebileceği, bireysel terapi dışında gerekli gördügü terapiler olup olmadıgı, hangi terapileri uygulamayı planladığı terapistin verebilecegi bilgiler arasındadır.

Bireysel Terapi Yaklaşımlarımız: