Çift Terapisi

İki kişinin kendilerini çift olarak tanımladıkları her türlü ilişki durumunda; yaşadıkları sorunları tanımlamak, daha kapsamlı olarak anlamak ve farklı bakış açılarıyla çözüme kavuşturmak için uygulanan psikoterapi yöntemlerine genel anlamda çift terapisi denilir.

Çiftler terapiye birçok farklı nedenle başvurabilirler. Başlıca sebepler arasında; kıskançlık, aldatma, bağlanma problemleri, güvensizlik, şiddet, cinsel sorunlar, ilgi azalması, ilişkiye dair travmalar, ilgisizlik, v.b.  gösterilebilir.

Çift terapisinde odak noktasi ilişkidir. Bireylerin kendilerine dönük problemleri çift terapisinin kapsamında değerlendirilmez, ancak seanslarda gerekli olursa bireysel terapilere yönlendirme yapılabilir. Bu nedenle çift terapisinde çiftin seanslara birlikte aktif katılımları önemlidir.

Çift terapisine evli-bekar, genç-yaşlı, heteroseksüel-homoseksüel çiftler katılabilir. İlişkinin çok başında ya da yılları devirmiş olmasının bir önemi yoktur. Terapi çiftin ihtiyaç duyduğu zamanı gerekli olarak kabul eder.